Bize Ulaşın 0212 470 71 71
“Mutlu çocuklar mutlu ebeveynlerin ürünüdür.”

Hizmet Alanlarımız

Depresyon
Günümüzde birçok kişinin gizli de olsa problemi depresyondur.Depresyon için birçok tedavi yöntemi vardır.Depresyondan nasıl kurtulabiliriz ?

İnsanlar neden depresyona girer? Bu bir güçsüzlük ifadesi midir?

Depresyonda, ruhsal ve toplumsal etmenlerin yeri küçümsenemez. Önemli ekonomik sorunlar, aile bunalımları, iş yaşamındaki çatışmalar ve duyumsuzluklar, emeklilik, iş kaybı, sevgi nesnesinin kaybı, beden sağlığının bozulması, kişiliği örseleyen, inciten, onur kırıcı durumlarla karşılaşmak ve daha nice fiziksel ya da psikososyal olay depresyonun ortaya çıkmasında ve süregenleşmesinde büyük rol oynarlar.

Bunun yanı sıra, çok genli, çok etkenli ve karmaşık düzeneklerin işlediği bir kalıtımsal yatkınlık da önemlidir. Depresyon asla bir güçsüzlük ifadesi değildir. Yukarda belirttiğimiz etmenlerin tetiklemesi sonucunda herkes depresyona girebilir.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

Hastalarda şu belirtiler ortaya çıkabilir: Kendini üzgün ve boşlukta hissetme (depresif duygudurum). tüm etkinliklere karşı ya da bu etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi zevk alamıyor olma. önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımı, uykusuzluk ya da aşırı uyuma, huzursuzluk ve davranış ile düşüncelerde yavaşlama, yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, değersizlik veya suçluluk duygusu, düşünme veya düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık, tekrarlayan ölüm düşünceleri

Kişiler bunu kendileri halledebilirler mi, hangi noktada bir psikiyatriste başvurmaları gerekir?

Hafif depresyon belirtileri mevcutsa ve hastanın psikososyal desteği (aile ve yakın çevresi) varsa hastalar tedavisiz bir süre sonra iyileşebilirler. Ancak, ağır depresyon belirtilerinin varlığında (hasta yemiyor, içmiyor, fizik durumu kötüye gidiyorsa, konuşmuyorsa, ağır düşünce bozuklukları varsa, intihar düşünceleri veya girişimleri olduğu anlaşılıyorsa) mutlaka, zaman kaybetmeden bir psikiyatri uzmanına başvurmak gerekir. Hastaya ilaç tedavisi

başlanmalı ve klinik durumuna göre belki de hastaneye yatırılmalıdır. Özellikle hafif depresyon belirtilerinin varlığında psikoterapi de faydalı olmaktadır. Uygun tedavi ile depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Kadınlar mı erkekler mi daha kolay depresyona giriyor?

Depresyon kadınlarda erkeklerden iki kat fazla görülmektedir. Kadınlar daha kolay depresyona girmektedir; ancak son 30-40 yıl içinde yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre depresyonda kadın erkek arasındaki farkın giderek azaldığı sanılmaktadır. Bu, gelişmiş toplumlarda kadınların sosyoekonomik konumundaki ve kadın rolündeki değişmeye bağlı olabilir.

Evli ya da bekar olmak depresyona girmeyi etkiler mi?

Depresyon bekarlarda, boşanmış olanlarda ya da dullarda, evli olanlara göre daha çok görülmektedir. Evli olma, sosyal ve psikolojik destek açısından koruyucu olmaktadır.

Bir kişi depresyona girerse, çevresinde onu sevenlerin davranışları nasıl olmalıdır?

Hasta yakınları, hastanın yanında olduklarını hissettirmelidirler. Sıkıntılarını paylaşmalı, mümkün olduğunca yalnız bırakmamalıdırlar. Hastayı bilinçlendirerek (bunun tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık olduğu konusunda! bir psikiyatri uzmanı ile görüşmesini sağlamalıdırlar. Hastanın tedavisine uyumuna dikkat etmeli, gerekirse doktoru ile bu konuda görüşmelidirler. Unutulmamalıdır ki. sosyal ve psikolojik destek hastalığın tedavisinde çok önemlidir.

Depresyonun tedavisi nasıldır?

Depresyon tedavisinde hastanın klinik durumuna göre ilaç tedavisi, EKT (elektrokonvulzif tedavi) ve psikoterapi seçenekleri tek tek ya da birlikte kullanılabilir. Dirençli vakalarda Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU) de yüz güldürücü sonuçlar veren bir seçenektir.

Depresyon geçiren kişinin ikinci bir depresyon geçirme ihtimali daha mı kuvvetlidir?

Evet daha kuvvetlidir. Eğer tedavi edilmezse ilk depresyon atağından sonra ikinciyi geçirme riski %50-60 oranındadır. Üçüncü depresyon atağına girme riski ise %75'lere ulaşmaktadır.